Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem pobočka Jince

Sídlo školy: Náměstí 23, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Telefon: 318 665 029   

E-mail: zusjjr@rozmitalptr.cz          

www stránky: https://www.zusjjrrozmitalptr.cz/

Ředitel: Michal Filina, tel.: 728 206 918

www stránky pobočky Jince: https://zusjince.webnode.cz/

Vedoucí pobočky Jince: Pavel Hrubý, tel.: 606 947 010, cesruaisy@seznam.cz

 

Vyučované obory:

Hudební: 

přípravná hudební výchova (PHV) a hudební teorie pro děti od 5 do 7 let
hudební nauka

hra na housle
hra na příčnou flétnu a zobcovou flétnu(sopránová,altová)

hra na trubku, hra na tenor(baskřídlovku)
hra na lesní roh
hra na klarinet
hra na saxofon
hra na klavír

hra na akustickou kytaru

 

Literárně dramatický: 

základy divadla

 

Učitelé:

Hudební obor:

Pavel Hrubý: zobcová flétna, trubka, housle, lesní roh

Mgr. Alena Packová: přípravná hudební výchova(PHV), hudební teorie a  hudební nauka, zpěv, housle, klavír

Karel Ambruš dipl.um.: zobcová flétna, klarinet, saxofon

Bc. David Štěch Dis.: zobcová flétna, trubka, instrumentální soubor

Jana Kosharisová: akustická kytara

MgA. Anna Olejníková: příčná flétna, klavír

 

Literárně-dramatický obor/divadlo/

MgA. et Mgr.Josef Pekárek

 

Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem je největší svého druhu v bývalém okrese Příbram, když zcela naplňuje svou kapacitu, která činí 800 žáků. Umělecké vzdělávání v Rožmitále pod Třemšínem má již více než 50letou tradici Škola je jedním z nejdůležitějších producentů kultury ve městě. Již v 18. století zdejší kantor, učitel hudební skladatel, autor České mše vánoční Jakub Jan Ryba (1765-1815), vyučoval své žáky hudbě. Jeho jméno nese škola ve svém názvu a k jeho odkazu se i aktivně hlásí, V jeho úsilí pak pokračovala řada lidových muzikantů, kteří pro své kapely vychovávali nové hudebníky. Na tyto tradice pak navázala Hudební škola Jakuba Jana Ryby založená 2.5.1952, jejíž pokračovatelkou je i současná Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby, která od r. 1996 pracuje jako příspěvková organizace zřízená městem. Škola nabízí vzdělávání v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru.

Aby se vzdělání v uměleckých oborech dostalo i dětem ze vzdálenějších obcí, a tyto děti nemusely dojíždět do sídla školy v Rožmitále (což je mnohdy pro nevyhovující spojení nemožné), zřídila škola postupně 5 poboček, a to v Bohutíně, v Milíně ( Tochovice), ve Hvožďanech, v Obecnici a v Jincích. Za dětmi tak dojíždějí učitelé, vyučuje se v základních školách dotyčných obcí a rodiče nemusejí své děti dovážet nebo mít starost o jejich přepravu. V sídlech poboček pak vystoupení žáků obohacuje kulturní život těchto obcí.

Pobočka Jince je nejvzdálenější (cca 30 km od sídla školy) a zároveň nejmladší pobočkou rožmitálské ZUŠ. Založena byla ve školním roce 2006/7, kdy v Základní škole Jince začali vyučovat tři učitelé hudebního a jedna učitelka tanečního oboru. Ve školním roce 2018/2019 má pobočka 78 žáků a 7 vyučujících. Několikrát do roka pořádá škola koncerty a vystoupení svých žáků v PDA Jince.

 

ZUŠJJR zve všechny zájemce o umělecké vzdělávání  k návštěvě Základní školy v Jincích, kde probíhá výuka hudebního a literárně dramatického oboru. Informace podá vedoucí pobočky Pavel Hrubý, každou středu mezi 16. a 17. hodinou. Přijímací řízení proběhne formou pohovoru, při němž bude zjišťována míra talentu. V hudebním oboru vyučujeme hře na zobcovou a příčnou flétnu, housle, trubku, lesní roh, klarinet, saxofon, akustickou kytaru a klavír – přijímáme nové žáky!

 

Bližší informace: p. uč. Pavel Hrubý - tel. 606 947 010