Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem pobočka Jince

Sídlo školy: Náměstí 23, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Telefon: 318 665 029   

E-mail: zusjjr@rozmitalptr.cz          

www stránky: https://www.zusjjrrozmitalptr.cz/

Ředitel: Michal Filina, tel.: 728 206 918

www stránky pobočky Jince: https://zusjince.webnode.cz/

Vedoucí pobočky Jince: Pavel Hrubý, tel.: 606 947 010, cesruaisy@seznam.cz

 

Vyučované obory:

Hudební: 

přípravná hudební výchova (PHV) a hudební teorie pro děti od 5 do 7 let
hudební nauka

hra na housle
hra na zobcovou flétnu(sopránová,altová)

hra na trubku, hra na tenor(baskřídlovku)
hra na lesní roh
hra na klarinet
hra na saxofon
hra na klavír

hra na akustickou kytaru

 

Literárně dramatický: 

základy divadla

 

Učitelé:

Hudební obor:

Pavel Hrubý: zobcová flétna, trubka, housle, lesní roh

Alena Packová: přípravná hudební výchova(PHV), hudební teorie a  hudební nauka, zpěv, housle, klavír

Karel Ambruš: zobcová flétna, klarinet, saxofon

David Štěch: zobcová flétna, trubka, instrumentální soubor

Jana Kosharisová: akustická kytara

Dagmar Eisenreichová: klavír

 

Literárně-dramatický obor/divadlo/

Josef Pekárek

 

Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem je největší svého druhu v bývalém okrese Příbram, když zcela naplňuje svou kapacitu, která činí 800 žáků. Umělecké vzdělávání v Rožmitále pod Třemšínem má již více než 50letou tradici Škola je jedním z nejdůležitějších producentů kultury ve městě. Již v 18. století zdejší kantor, učitel hudební skladatel, autor České mše vánoční Jakub Jan Ryba (1765-1815), vyučoval své žáky hudbě. Jeho jméno nese škola ve svém názvu a k jeho odkazu se i aktivně hlásí, V jeho úsilí pak pokračovala řada lidových muzikantů, kteří pro své kapely vychovávali nové hudebníky. Na tyto tradice pak navázala Hudební škola Jakuba Jana Ryby založená 2.5.1952, jejíž pokračovatelkou je i současná Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby, která od r. 1996 pracuje jako příspěvková organizace zřízená městem. Škola nabízí vzdělávání v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru.

Aby se vzdělání v uměleckých oborech dostalo i dětem ze vzdálenějších obcí, a tyto děti nemusely dojíždět do sídla školy v Rožmitále (což je mnohdy pro nevyhovující spojení nemožné), zřídila škola postupně 5 poboček, a to v Bohutíně, v Milíně ( Tochovice), ve Hvožďanech, v Obecnici a v Jincích. Za dětmi tak dojíždějí učitelé, vyučuje se v základních školách dotyčných obcí a rodiče nemusejí své děti dovážet nebo mít starost o jejich přepravu. V sídlech poboček pak vystoupení žáků obohacuje kulturní život těchto obcí.

Pobočka Jince je nejvzdálenější (cca 30 km od sídla školy) a zároveň nejmladší pobočkou rožmitálské ZUŠ. Založena byla ve školním roce 2006/7, kdy v Základní škole Jince začali vyučovat tři učitelé hudebního a jedna učitelka tanečního oboru. Ve školním roce 2016/2017 má pobočka 80 žáků a 10 vyučujících. Několikrát do roka pořádá škola koncerty a vystoupení svých žáků v PDA Jince.

 

ZUŠJJR zve všechny zájemce o umělecké vzdělávání  k návštěvě Základní školy v Jincích, kde probíhá výuka hudebního a literárně dramatického oboru. Informace podá vedoucí pobočky Pavel Hrubý, každou středu mezi 16. a 17. hodinou. Přijímací řízení proběhne formou pohovoru, při němž bude zjišťována míra talentu. V hudebním oboru vyučujeme hře na zobcovou flétnu,housle,trubku,lesní roh,pozoun, klarinet, saxofon,akustickou kytaru a klavír – přijímáme nové žáky!

 

Bližší informace: p. uč. Pavel Hrubý - tel. 606 947 010