Kontakty na vyučující

Pavel Hrubý ved.pobočky: cesruaisy@seznam.cz  606 947 010

Mgr. Alena Packová: al.packova@gmail.com  777 253 658

Karel Ambruš dipl.um.: k.ambrus@seznam.cz  603 215 249

Bc. David Štěch Dis.: dstech@seznam.cz   728 552 231

Jana Kosharisová: j.koshari@seznam.cz  606 261 859

MgA. Anna Olejníková: anicka.drabkova@gmail.com  725 536 855

MgA. et Mgr. Josef Pekárek: josefpekarek11@seznam.cz 606 273 165