Připravujeme na květen 2017 (PDA Jince):

1. koncert hud. a tan. oboru pro veřejnost - út 23.5. 17 hod.

Koncert pro žáky ZŠ Jince (hud., tan., lit.- dram. obor) - st 24.5. 10 hod.

2. koncert hud. a lit.- dram. oboru pro veřejnost - st 24.5. 17 hod.


NOVINKA - Výuka příčné flétny v Jincích!

V nadcházejícím školním roce 2017/18 bude rozšířena výuka v  hudebním oboru o výuku hry na příčnou flétnu.

Příčná flétna je dechový hudební nástroj, vyráběný dnes takřka výhradně z ušlechtilých kovů. Má velké využití v komorní hudbě a je zastoupena ve všech symfonických a dechových orchestrech, lidové, taneční i jazzové hudbě. Řada skladatelů si ji zvolila jako nástroj sólový. Příčná flétna přitahuje svým stříbrným vzhledem a krásným, jasným tónem. Hra na flétnu rozvíjí mimo hudebních schopností také koncentraci, tvořivost a cílevědomost. Vše je podmíněno pravidelnou přípravou a aktivním přístupem žáka. Své hudební výsledky si může ověřovat na veřejných vystoupeních a koncertech. Ve vyšších ročnících uplatňuje získané dovednosti v komorní, souborové a orchestrální hře. Zápis nových žáků do hudebního,tanečního a literárně dramatického oboru proběhne v ZŠ Jince,v úterý 20.června od 14:30 hod. do 16:30 hod.

Bližší informace podá ved.pobočky Pavel Hrubý, tel.: 606 947 010 cesruaisy@seznam.cz

Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem - Pobočka JINCE

Pobočka Jince je nejvzdálenější (cca 30 km od sídla školy) a zároveň nejmladší pobočkou rožmitálské ZUŠ. Založena byla ve školním roce 2006/7. Ve školním roce 2016/17 má pobočka 80 žáků a 10 vyučujících.

ZUŠ JJR zve všechny zájemce o umělecké vzdělávání k návštěvě Základní školy v Jincích, kde probíhá výuka hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru.V hudebním oboru vyučujeme hře na zobcovou flétnu,housle,trubku,lesní roh,pozoun, klarinet, saxofon,akustickou kytaru a klavír – přijímáme nové žáky! 

Bližší informace: p. uč. Pavel Hrubý - tel. 606 947 010

 
Z AKCÍ...

Fotky z 1. ván. koncertu zde

Fotky z 2. ván. koncertu zde

 

Fotky z Adventu v Jincích 27.11.2016 zde

 

Fotky z prvního květnového koncertu 24.5. 2016 v PDA      zde

 

Fotky z druhého květnového koncertu 25.5. 2016 v PDA     1. část

2. část